Γενικά

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ αποτελούν μια από τις εφαρμογές των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Παράγουν ενέργεια όταν εκτίθενται στον ήλιο (Η ηλιακή ενέργεια είναι μια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και ανανεώσιμη ενεργειακή πηγή. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, προβλεψιμότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία.) και εξαρτώνται από την ηλιοφάνεια, από τη γωνία πρόσπτωσης των ακτινών στην επιφάνεια του πάνελ, από την καθαρότητα της ατμόσφαιρας και από άλλες παραμέτρους όπως θερμοκρασία, ποιότητα κλπ. Τα φωτοβολταικα πάνελ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες που είναι τα πάνελ μονοκρυσταλλικού πυριτίου, πολυκρυσταλλικού πυριτίου και άμορφου πυριτίου. Οι βασικότερες διαφορές τους είναι στον τρόπο κατασκευής τους, στο κόστος και στην απόδοσή τους. Το κυριότερο κοινό στοιχείο που έχουν όμως είναι το πυρίτιο το οποίο χρησιμοποιείται για την κατασκευή τους. Τα σημαντικότερα στοιχεία που διαφοροποιούν τα φωτοβολταικά πάνελ μεταξύ τους είναι η ονομαστική ισχύς σε Watt, η τάση που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ, η ένταση ρεύματος που αντιστοιχεί στην ονομαστική ισχύ, η τάση ανοιχτού κυκλώματος, η μέγιστη τάση συστήματος.

Κατηγορίες αυτόνομου συστήματος

 1. Αυτόνομη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με φωτοβολταϊκά
 2. Αυτόνομη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με συνδυασμό φωτοβολταϊκών και δεύτερης πηγής ρεύματος, τα λεγόμενα υβριδικά. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν συμπληρωματική πηγή ανεμογεννήτρια ή ηλεκτρογεννήτρια.

 

Βασικά μέρη αυτόνομου συστήματος

Στην περίπτωση της κατηγορίας 1

  1. Φωτοβολταϊκά πλαίσια
  2. Ρυθμιστής φόρτισης μπαταριών
  3. Μπαταρίες
  4. Αντιστροφέας τάσης (Inverter)

Και στην περίπτωση κατηγορίας 2 περιλαμβάνεται επίσης ανεμογεννήτρια ή ηλεκτρογεννήτρια

Τρόπος λειτουργίας ενός συστήματος

Το ρεύμα παράγεται από τα φωτοβολταϊκά πλαίσια. Στην συνέχεια διοχετεύεται στον ρυθμιστή φόρτισης και από εκεί στις μπαταρίες. Μέχρι και τις μπαταρίες το ρεύμα είναι συνεχές ( DC ). Επειδή όμως οι περισσότερες συσκευές λειτουργούν με εναλλασσόμενο ρεύμα 220 Volt, χρησιμοποιούμε τους λεγόμενους αντιστροφείς τάσης ( inverters ). Εάν τα φορτία μας έχουν τάση λειτουργίας συνεχούς ρεύματος 12V24V ή 48V, τότε μπορούμε να αποφύγουμε το κόστος του αντιστροφέα.

 

Πλεονεκτήματα φωτοβολταϊκών συστημάτων

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

 • Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
 • Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα
 • Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής
 • Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη
 • Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης
 • Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών
 • Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου,
 • Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα – Net Metering), καταργώντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη να πωλήσει τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου

 

Aπόδοση

Η απόδοση στα φωτοβολταϊκά συστήματα εξαρτάται από την τοποθεσία της εγκατάστασης, από τον προσανατολισμό και την κλίση της στέγης, από το αν είναι επικλινής στέγη ή δώμα και από τους παράγοντες σκίασης στο συγκεκριμένο σημείο (π.χ.ψηλά δέντρα ή άλλα κτίρια).

 


«Smart-Solar»

Κύπρου 18,Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη,Ελλάδα

Τηλέφωνο 2310 600809

Email: [email protected]

Website: www.smart-solar.gr